Coƶperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Schadeproces Technische Verzekeringen verbeterd

Vanuit het Verbond van Verzekeraars is in 2012 gestart met de Werkgroep Schadeproces. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers namens verzekeraars, makelaars en experts (afdelingscommissie Technische Verzekeringen van het Verbond, de Technische Commissie Engineering Adfiz en het NIVRE). De werkgroep heeft, in samenspraak met de VNAB, een document ontwikkeld waarin is opgenomen wat de klant minimaal van de markt mag verwachten met betrekking tot het schaderegelingsproces. De hele exercitie is geĆÆnspireerd door het belang van de klant. 

De werkgroep is opgericht nadat uit de praktijk bleek dat bij alle partijen de behoefte bestond aan duidelijkheid van de stappen en de termijnen van het schaderegelingsproces. De insteek van het overleg was een document op te stellen waarmee het schaderegelingsproces versneld wordt maar ook om de rol van alle bij het schaderegelingsproces betrokken partijen te verduidelijken. Hetgeen is neergelegd in het document is dan ook niet nieuw. In dit document zijn de meest basale regels opgenomen over hetgeen de klant mag verwachten in het reguliere schaderegelingsproces. Voor alle partijen is hiermee duidelijk wat men van elkaar kan verwachten en wanneer. Ook wordt de rolverdeling tussen alle partijen verduidelijkt zodat alle betrokkenen weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Dit proces bevordert een open, eerlijke en proactieve communicatie tussen alle partijen.

Als uitgangspunt voor het document is het eerder opgestelde Modernisering Schadeproces Co-Assurantie Brand van de VNAB genomen aangevuld met het convenant technische verzekeringen van de SPC-regeling. Verzekeraars, makelaars en experts hebben dit document aangepast naar de praktijk van technische verzekeraars. Hierna is het document diverse malen langs de achterban van alle partijen gegaan voor opmerkingen en commentaar. Tevens is het document met een delegatie van het NARIM besproken. Dit alles is verwerkt en heeft geresulteerd in bijgaand document.

Afgesproken is dat alle partijen per 1 maart a.s. tenminste gaan werken conform hetgeen is uiteengezet in dit document en dat de gestelde termijnen gehanteerd zullen worden. Wij benadrukken nogmaals dat afwijken ten gunste van de verzekerde vanzelfsprekend wordt aangemoedigd.

De bedoeling is dat het een dynamisch document wordt. Het voornemen is dan ook het in 2015 te evalueren. Bekeken zal dan worden hoe het document in praktijk nageleefd wordt, of de gestelde termijnen en verwachtingen aangepast dienen te worden en of er nog aanvullingen dienen plaats te vinden.

Begin april zal de VNAB een event Technische Verzekeringen organiseren waarin dit document uiteraard nader aan bod zal komen.

Publicatie datum: 21 februari 2014
Meer nieuws