Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Sanctiewet: instelling UBO-registers op EU-niveau

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn het erover eens: ook op Europees niveau moeten centrale registers bestaan die de Ultimate Beneficial Owners (UBOs) registreren. Volgens het voorstel zal de 4e Anti-Witwasrichtlijn een verplichting bevatten voor alle lidstaten om een dergelijk centraal register te onderhouden.

De registers zullen niet alleen voor de overheden te raadplegen zijn; een ieder met een “legitiem belang” zal hier gebruik van kunnen maken. Naar verwachting stemt het volledige Europees Parlement dit jaar over het voorstel.

Aanvullende informatie vindt u o.a. via hier. Het persbericht van het Europees Parlement omtrent dit onderwerp vindt u hier (in het Engels).

Publicatie datum: 8 januari 2015
Meer nieuws