Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Recordopkomst tijdens 11e VNAB marktdiner

Op donderdagavond 6 november 2014 vond voor de 11e keer het jaarlijkse VNAB marktdiner plaats in Grandhotel Huis ter Duin. De zakelijke verzekeringsmarkt werd op deze avond goed vertegenwoordigd met een record opkomst van 280 professionals.

Vijfjarig jubileum student van het jaar

Na het welkomstwoord van directeur Michel Schaft werd door de Stichting Assurantie Beurs Amsterdam voor de vijfde keer de award uitgereikt aan de student van het jaar. De award en bijbehorende cheque ging dit jaar naar Yvonne van Straalen, die in haar scriptie bestudeert hoe Solvency II omgaat met het risico van garantieproducten. Omdat de award dit jaar voor de vijfde maal werd uitgereikt was er ook een aanmoedingsprijs. Deze prijs werd overhandigd aan Phil Overdiep die onderzoek deed naar de harde en zachte markt. 

Marco Tolman wint VNAB award

Traditiegetrouw werd de VNAB award toegekend aan iemand die gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage aan de co-assurantiemarkt heeft geleverd. Dit jaar ging de award naar Marco Tolman die vanaf 2006 deel uit maakt van de juridische commissie en een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari 2006, op basis waarvan o.a. alle VNAB polis formulieren zijn aangepast. Ook heeft hij geparticipeerd in het overleg met de NMA en zitting gehad in de juridische commissie van het Verbond.

Eén ding is zeker: alles wordt anders

“Het gaat goed met de VNAB, als uitvoering van de strategie is de bezetting van de organisatie inmiddels op volle sterkte en uitgebreid met drie nieuwe medewerkers. We zijn nu in staat om actief inhoud te geven aan al onze 3 speerpunten; marktmeesterschap, kennis en ontmoeten en verbinden.” Met deze woorden begon bestuursvoorzitter van der Wal zijn jaarlijkse speech. Hij vervolgde dat de VNAB actief voor een effectief stelsel van toezicht zal blijven pleiten dat enerzijds bescherming biedt en anderzijds ruimte laat om te ondernemen en innoveren. Ook refereerde van der Wal aan het boek ‘Exponential Organizations’, onder andere geschreven door de keynote speaker tijdens het afgelopen VNAB event, Yuri van geest. “Onze sector staat voor grote uitdagingen. De technologische revolutie zal op ons een geweldige impact hebben zowel t.a.v. de behoefte aan het verzekeren van nieuwe risico’s alsook op ons eigen functioneren en de manier waarop wij onze bedrijven in de toekomst gaan aansturen. De aantrekkelijkheid van onze branche en de daarin werkzame bedrijven op talentvolle mensen zou één van onze belangrijkste aandachtspunten moeten zijn”, aldus van der Wal. Hij besloot zijn speech met een aankondiging van zijn naderend aftreden. De bestuurstermijn van de voorzitter loopt in juni 2015 af en van der Wal stelt zich niet herkiesbaar. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn 25 jarige bestuursperiode, waarvan 15 jaar als voorzitter.

Gastspreker: ir. Theodor Kockelkoren

Gastspreker tijdens het marktdiner was ir. Theodor Kockelkoren, bestuurslid van de AFM. De AFM doet momenteel verkennende wijs onderzoek in de zakelijke markt. Aanleiding hiervoor was de misbruik die gemaakt is van informatiescheefheid door banken. Volgens Kockelkoren heeft de VNAB het PARP dossier prima opgepakt. Het proces is belangrijk maar uiteindelijk gaat het om goede producten. “De VNAB als brancheorganisatie is een goede partner van AFM”, zo besluit de heer Kockelkoren.

Scriptie Yvonne van Straalen - De uitwerking van de maatregelen van de LTGA op de impact van Solvency II voor bestaande verzekeringsportefeuilles met langetermijngaranties

Scriptie Phil Overdiep - De marktcyclus binnen de schadeverzekeringsmarkt

Publicatie datum: 7 november 2014
Meer nieuws