Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Opvolging van afwijzingen op polisversies in e-ABS

Verzekeraars kunnen een akkoordverzoek voor een polisversie in e-ABS behalve accorderen ook afwijzen. In de praktijk blijkt dat er door de makelaar niet altijd een goede opvolging wordt gegeven aan een afwijzing: er komt geen reactie naar de verzekeraar en/of de polisversie waarop de afwijzing is uitgevoerd blijft open staan (op ‘Akkoord gevraagd’). Op verzoek van het gebruikersoverleg Placement hebben wij een aantal analyses uitgevoerd gevolgd door diverse acties. Dit heeft geresulteerd in e-mails naar diverse makelaars en dit nieuwsbericht.

Hoe te handelen na ontvangst van een afwijzing?

Als er een afwijzing van een verzekeraar op een polisversie is uitgevoerd zijn er voor de makelaar de volgende opties:

De verzekeraar wijst in uw ogen onterecht af
Actie: u neemt contact op met de verzekeraar. U legt dit vast in e-ABS door te reageren op de afwijzing. Daarna zijn er de volgende mogelijkheden:

  • de verzekeraar is het met u eens en accordeert de polisversie alsnog (afwijzing is daarmee afgehandeld)
  • de verzekeraar is het niet met u eens, waardoor de afwijzing blijft staan. Zie hieronder de te ondernemen vervolgstappen.

De afwijzing is terecht
U zal de foute polisversie moeten vervangen door een nieuwe, gecorrigeerde polisversie. Dit kan op twee manieren:

  • meest eenvoudig is om een nieuwe polisversie op de plaatsing aan te maken en de oude polisversie annuleren óf
  • u maakt een hele nieuwe plaatsing met een nieuwe polisversie aan. Let op: u moet er dan wel voor zorgen dat u de oude plaatsing (met de oude, foute polisversie) annuleert, anders blijft deze onterecht open staan.

Hoe zorgt u ervoor dat u geen afwijzingen mist?
MIS - Rapport openstaande akkoorden incl. afwijzingen
Dit rapport geeft een overzicht van afwijzingen als er door tenminste één verzekeraar in de verdeling nog geen accordering of afwijzing is uitgevoerd.

MIS – zelf overzicht afwijzingen maken
U kunt zelf een overzicht maken van afwijzingen. Wij hebben een beschrijving hiervoor toegevoegd op de pagina Controleproces voor openstaande akkoorden.

Meldingen/e-mails voor afwijzingen (makelaars)
Als laatste willen we u erop wijzen dat het noodzakelijk is dat u bij de inregeling van taken/melden (op groep en/of gebruiker) ervoor zorgt dat de meldingen voor afwijzingen op ‘Ja’ staan (of op ‘Groepsinstelling’ met in de Groep de instelling op ‘Ja’).
Als u vanuit het taken en meldingenscherm in e-ABS werkt, volstaat “Ja” bij ‘Melding ontvangen’.
Werkt u met een koppeling zet dan “Ja” bij ‘E-mail ontvangen’, zodat de dossiereigenaar een e-mail bericht ontvangt van een afwijzing.

Tip: controleer gelijk of voor Reacties de instelling op “Ja” staat zodat u deze niet mist.

Afbeelding 1: Ontvangen meldingen

Publicatie datum: 13 april 2021
Meer nieuws