Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Opleidingen in de zakelijke verzekeringsmarkt: meer dan alleen wft en PE

De derde HR bijeenkomst van de VNAB stond gisteren in het teken van het thema opleidingen. De aanwezige HR professionals kregen de kans ervaringen uit te wisselen op verschillende deelgebieden binnen het thema. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten geformuleerd. Ook kwam naar voren dat de VNAB op verschillende punten een rol zou kunnen spelen om de markt te ondersteunen. Een mooi vertrekpunt van waaruit de VNAB verder gaat.

De bijeenkomst is de derde in een reeks bijeenkomsten waar HR professionals van VNAB leden samenkomen om de uitdagingen binnen de branche te bespreken. De HR bijeenkomsten dienen als platform waarop concullega ’s kunnen discussiëren en overleggen over actuele thema’s.

Programma

De ochtend bestond uit een interactief programma onder leiding van Anna van Nunen, zelfstandig facilitator. In de vorm van een speeddate konden de HR professionals hun eerste gedachten over het onderwerp met elkaar delen. Daaruit bleek al snel dat er op het gebied van opleidingen veel te bespreken is. Het onderwerp wft/PE werd in eerste instantie het meest besproken. Maar uiteindelijk bleek dit niet het enige onderwerp waar de HR professionals knelpunten zien. Dit kwam naar voren in het tweede deel van de sessie.

De rest van de ochtend werd besteed aan drie sub onderwerpen, namelijk:

  1. Wft/permanente educatie (PE)/branche- en bovenwettelijke opleidingen
  2. Persoonlijke ontwikkeling
  3. Jong talent/studenten

Na een korte inleiding zijn er in open tafel sessies per onderwerp een aantal aandachtspunten gedefinieerd. Deelnemers konden vrij rondlopen en aan iedere tafel zijn of haar bijdrage leveren.

Wft/PE

Bij wft/PE kwam onder andere de grote druk om iedereen wft-proof te krijgen voor 1 januari 2016, het ‘grijze gebied’ van medewerkers die niet verplicht zijn om wft te behalen, maar wel af en toe met (eind-)klanten in contact komen en het organiseren van het Permanent Actueel (PA) houden van medewerkers naar voren.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij het onderwerp persoonlijke ontwikkeling bleek dat dit onderwerp vaak niet hoog op de agenda staat. Het wordt er ‘bij gedaan’ en roept soms ook angst en negatieve associaties op zoals het moeten volgen van een “zware” studie. Met name de rol van de manager en continuïteit stonden ter discussie.

Jong talent/studenten

Op het gebied van jong talent en studenten kwam naar voren dat verschillende kleinere, nationale en/of minder bekende organisaties moeite hebben om aansluiting te vinden bij studenten. Deze kleinere organisaties hebben bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om professionele traineeship programma’s op te zetten.

Bij het bespreken van mogelijk oplossingen kwam de rol van de VNAB diverse malen naar voren. Met deze suggesties in het achterhoofd gaat de VNAB dan ook aan de slag om dit verder uit te werken.

Heeft u interesse in alle resultaten van de bijeenkomst of wilt u meer weten over de HR bijeenkomsten van de VNAB. Neem dan contact op het Paula du Pont via p.dupont@vnab.nl of 010 253 20 66.

Publicatie datum: 15 april 2015
Meer nieuws