Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

NIVRE start online opleiding ‘Ethiek’

Het Nederlands Instituut Van Register-Experts NIVRE is vandaag van start gegaan met de online opleiding ‘Ethiek’. De opleiding, die in nauwe samenwerking is ontwikkeld met Euroforum, dient met goed gevolg te worden afgerond om ingeschreven te kunnen worden in het NIVRE-Register.

De opleiding ‘Ethiek’ vloeit voort uit het vorig jaar gepresenteerde beleidsplan van het NIVRE voor de komende jaren. Daarin nemen zaken als normen en waarden en ethiek veel meer dan voorheen een prominente plaats in zowel de kwaliteits-, toelatings- als opleidingseisen van het NIVRE in. Naast de verplichte opleiding ‘Ethiek’ moeten ingeschrevenen in het register jaarlijks een ‘Normenformulier’ ondertekenen en om de twee jaar verplicht een seminar Ethisch handelen volgen.

Drie modules

  • Module 1: Ethiek en de Gedragscode schade-expertiseorganisaties
  • Module 2: Signaleren en hanteren van ethische dilemma’s
  • Module 3: Ethisch en effectief beïnvloeden

Om toe te kunnen treden tot het NIVRE-Register dienen personen alle drie de modules te volgen. Om voor het certificaat in aanmerking te komen dienen niet alleen de betreffende modules daadwerkelijk te worden gevolgd, maar moeten ook alle hierin door de docent gestelde vragen worden beantwoord en ook na elke gevolgde module het vragenformulier worden ingevuld. Voor meer informatie en aanmelden kijk hier.

Publicatie datum: 22 juli 2014
Meer nieuws