Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Marktpartijen vinden elkaar in nieuw volmachtbeloningsmodel

Een aantal grote verzekeraars en gevolmachtigde agenten heeft gezamenlijk een nieuw model voor volmachtbeloning ontwikkeld. Het nieuwe model wordt in 2015 ingevoerd. Voor verzekeringen voor consumenten en ZZP-ers ontvangen gevolmachtigde agenten vanaf dat moment een vaste beloning per polis per jaar, het zogenoemde Nominaal tarief. Voor zakelijke verzekeringen wordt een Waardegerelateerd tarief (percentage van de premie) met waarborgen ingevoerd.

Met dit nieuwe model beogen de betrokken verzekeraars en gevolmachtigde agenten op een praktische manier invulling te geven aan de wettelijke norm voor passende volmachtbeloning zoals vastgelegd in artikel 86e van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Volgens de initiatiefnemers wordt met een duidelijk en uniform model voor passende beloning ook het klantbelang gediend.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft positief gereageerd. Dit model geeft volgens de AFM bij succesvolle implementatie een goede invulling aan de norm voor een passende volmachtbeloning.

Twaalf partijen hebben nu hun handtekening gezet onder het model. Dit zijn de verzekeraars Aegon, a.s.r., Avéro Achmea, DAS Rechtsbijstand, Generali, De Goudse en REAAL en de gevolmachtigde agenten Van Lanschot Chabot, Nedasco, de leden van de Noordeloos Groep, Schouten Zekerheid en Thoma Assuradeuren participeren in het initiatief. De initiatiefnemers verwachten dat meer verzekeraars en gevolmachtigde agenten zich achter de plannen zullen scharen.

Het model is voor belangstellenden beschikbaar op de website van Volmachtbeheer: klik hier

Publicatie datum: 3 januari 2014
Meer nieuws