Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Mailbox en ambtelijk secretaris Geschillencommissie

Vooruitlopend op de aanpassing van het VNAB reglement met betrekking tot de Geschillencommissie is deze week een aparte mailbox voor de Geschillencommissie geopend en in gebruik genomen. In het geval van een geschil kunnen leden van de VNAB deze voorleggen aan de Geschillencommissie door een e-mail naar deze mailbox te sturen.

De Geschillencommissie is per e-mail te bereiken via geschillencommissie@vnab.nl. De email wordt rechtstreeks doorgestuurd naar prof. mr. J.H. Wansink (voorzitter Geschillencommissie), die de kwestie zal bestuderen en zal besluiten of het geschil voorgelegd wordt aan de Geschillencommissie. De bureauorganisatie van de VNAB heeft geen inzage in de mailbox van de Geschillencommissie.

Ambtelijk secretaris

Ook vooruitlopend op de aanpassing van het VNAB Reglement waarin de taken van de Geschillencommissie zijn opgenomen, is daarnaast besloten om een ambtelijk secretaris aan te stellen die de Geschillencommissie ter zitting zal bijstaan, t.w. de heer mr. J.A.I. Wendt. Het secretariaat van de VNAB zal buiten de inhoudelijke behandeling van geschillen worden gehouden en alleen betrokken worden bij het maken van afspraken etc.

Publicatie datum: 19 november 2014
Meer nieuws