Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Laat uw mening horen over de vakbekwaamheidseisen

De AFM heeft een enquête uitgezet om te toetsen wat de meningen zijn over de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Hiermee wil de AFM van mensen uit de branche horen wat er goed gaat, maar vooral wat er beter kan. De AFM is geïnteresseerd in alle meningen, ook indien u uitgesproken voor- of tegenstander bent.

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe vakbekwaamheidseisen. Met deze nieuwe eisen is er ook een nieuwe structuur ontstaan in (WFT-) opleidingen. De VNAB heeft signalen vanuit haar leden ontvangen dat deze nieuwe eisen niet goed op de praktijk van onze markt, de zakelijke verzekeringsmarkt, aansluiten. Daarom vraagt de VNAB haar leden om de enquête in te vullen. De enquête vindt u hier.

Commissie Opleidingen

Als reactie op de signalen van haar leden heeft de VNAB actie ondernomen. Er is een ah hoc commissie opleidingen opgericht. Deze commissie zal zich onder andere bezig houden met de inrichting van het bovenwettelijke opleidingsgebouw. De VNAB beoogt met deze commissie tevens met het Ministerie van Financiën te bespreken op welke wijze de huidige WFT opleidingseisen ten behoeve van de zakelijke verzekeringsmarkt kunnen worden aangepast dan wel vervangen door opleidingen die wel een toevoeging kunnen zijn voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

Publicatie datum: 11 november 2014
Meer nieuws