Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Goedkeuring VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Vanmiddag vond een extra Algemene Ledenvergadering van de VNAB plaats in het Hilton Hotel in Rotterdam. Tijdens deze extra Algemene Ledenvergadering heeft een royale meerderheid van zowel de makelaars- als verzekeraarsleden een positieve stem uitgebracht ten aanzien van de gepresenteerde business case van het kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB.Tot 2004 heeft de VNAB een fysieke assurantiebeurs gehad in Amsterdam en in Rotterdam.

Vanaf 2004 zijn de fysieke beurzen echter opgeheven en is de assurantiebeurs “virtueel” gegaan met een elektronisch assurantie beurs systeem (e-ABS). Voortvloeiend uit haar vernieuwde strategie heeft de VNAB reeds vorig jaar de ambitie uitgesproken om, naast e-ABS, ook een “assurantiebeurs nieuwe stijl” terug te zetten in de stad Rotterdam. Dit omdat de marktplaats in haar hoedanigheid als kennis- en ontmoetingscentrum node wordt gemist binnen de zakelijke verzekeringsmarkt.

Doelstelling

In de afgelopen periode heeft de VNAB deze ambitie uitgewerkt in de vorm van een business case. Het kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB zorgt ervoor, dat allen actief in de zakelijke verzekeringsmarkt elkaar in een nieuwe tijdsgeest kunnen ontmoeten, kunnen samenwerken en kennis kunnen delen.

Locatie

Na overweging van diverse locaties is de keuze gevallen op de voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Boompjes in Rotterdam. Het gaat hierbij om een verdiepingsvloer van in totaal 1400 vierkante meter. Doorslaggevende factoren van de locatie waren onder andere de uitstraling van het pand, de mogelijkheid tot het creëren van een eigen identiteit, de ligging en de bereikbaarheid.

Invulling van de vloer

Naast de VNAB leden hebben ook diverse andere partijen zich inmiddels aan de plannen voor het kennis- en ontmoetingscentrum verbonden. Zowel opleiders, beursclubs als verenigingen actief binnen de zakelijke verzekeringsmarkt wensen gebruik te gaan maken van de locatie. De plannen worden ook ondersteund door de gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners en de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA).

Opening kennis- en ontmoetingscentrum

De voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt momenteel gerenoveerd. In januari 2016 is de VNAB voornemens het kennis- en ontmoetingscentrum te openen.

Publicatie datum: 19 maart 2015
Meer nieuws