Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Gewijzigde NBGP (2014) en NBPL (2014)

In de Nederlandse Beurs-Goederen Polis (NBGP) en de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de al bestaande teksten.

Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de Adviescommissie Coassurantie Transport heeft de modelvoorwaarden aangepast en geaccordeerd. Vervolgens zijn deze goedgekeurd door de juridische commissie en het Bestuur van de VNAB.

NBGP Nederlandse Beurs-Goederenpolis (2014)
NBGP Polisblad 2014 NBPL
Nederlandse Beurspolis voor landmateriaal (2014)
NBPL Polisblad 2014

Voor de goede orde vermelden wij dat de op de website van de VNAB gepubliceerde modelvoorwaarden niet bindend zijn en dat het gebruik ervan op generlei wijze wordt aanbevolen door de VNAB. Zij dienen slechts als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat een ieder dus vrij om andere polisvoorwaarden aan zijn klanten aan te bieden.

Bekijk hier alle modelvoorwaarden en -clausules per branche.

Publicatie datum: 20 november 2014
Meer nieuws