Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Flying Squad update

De kwaliteit en efficiency van de keten kunnen sterk worden verbeterd door de volle potentie van de VNAB ICT-systemen te benutten. Dit is voor de VNAB en haar leden aanleiding geweest om de Flying Squad te ontwikkelen. Een team dat in samenwerking met VNAB leden onderzoek doet en aanbevelingen geeft over het gebruik van e-ABS. Zowel voor de betreffende leden als voor de VNAB.

Begin dit jaar heeft de VNAB samen met een tweetal leden (makelaar en verzekeraar) de pilotfase en de daaropvolgende evaluatie afgerond. De pilotfase heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor zowel de deelnemende leden als de VNAB. Reden genoeg om de Flying Squad voor meer VNAB leden toegankelijk te maken. Daarom is er op 19 februari een uitnodiging verzonden aan alle VNAB leden.

Hier is zeer enthousiast op gereageerd en binnen 1,5 week waren alle beschikbare plaatsen (10) voor 2021 vergeven. Inmiddels bevindt één onderzoek zich in de afrondende fase en is alweer een start gemaakt met het volgende lid. Ook nu komt er waardevolle informatie naar boven waarmee we ons als markt op de korte en lange termijn verder kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Voor dit jaar is er helaas geen plek meer voor extra onderzoeken maar u kunt uw organisatie nog aanmelden via flyingsquad@vnab.nl!

Publicatie datum: 15 april 2021
Meer nieuws