Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Consultatie Insurance Block Exemption Regulation (IBER)

Vanaf 5 augustus 2014 staat de Insurance Block Exemption Regulation (IBER) open ter consultatie voor alle marktpartijen. De IBER is een groepsvrijstellingsverordening voor de verzekeringssector, waarin het uitwisselen van bepaalde informatie en verzekeringspools worden uitgezonderd van mededingingsrechtelijke regels.

Elke 7 jaar herziet de Europese Commissie de inhoud en het bestaansrecht van de IBER. Zij rapporteert hierover aan het Europees Parlement en de Raad van Europa op basis van de verkregen input van de markt.

De VNAB bereidt een reactie op de consultatie voor. Marktpartijen kunnen zelf uiteraard ook reageren. De VNAB heeft inmiddels begrepen dat hier bij sommige leden behoefte aan is. Deadline voor deelname is 4 november 2014. Meer informatie over deelneming in de consultatie vindt u hier.

Heeft u aanvullende vragen over de IBER, dan kunt u contact opnemen via tel. 010-253 2065 of v.blok@vnab.nl.

Publicatie datum: 26 september 2014
Meer nieuws