Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Consultatie Implementatiebesluit Solvabiliteit II

Het implementatiebesluit Solvabiliteit II staat nu open ter consultatie. Met het besluit worden de richtlijn en de verordening Solvabiliteit II geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het implementatiebesluit wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Het besluit raakt hoofdzakelijk herverzekeraars, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars.

De inhoud van het besluit en verdere informatie omtrent de consultatie vindt u hier.

Mocht u mee willen doen aan de consultatie: de deadline is 20 januari 2015.

Publicatie datum: 24 december 2014
Meer nieuws