Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op PE-actualiteiten 2015

De PE-commissie van het CDFD die het College adviseert over actualiteiten in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, heeft de onderwerpen vastgesteld die vanaf 1 januari 2015 in aanmerking komen voor toetsing in het PEplus-overgangstraject. De PE-commissie wil deze actualiteiten aan de markt voorleggen. Hiervoor is een consultatietermijn vastgesteld die eindigt op 5 september. Marktpartijen worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Alle medewerkers van financiële dienstverleners, die klanten adviseren (in de zin van de Wft) moeten vanaf 1 januari 2014 beschikken over één of meer Wft-diploma’s, betreffende de onderwerpen waarin zij adviseren. Om in aanmerking te komen voor Wft-diploma’s kunnen bestaande diplomahouders tussen 2014 en 2016 een PEplus-examen afleggen. Het PEplus-examen is gericht op de verschillen tussen het bestaande en het nieuwe bouwwerk, en op relevante PE-actualiteiten van de onderliggende Wft-modules.

Omdat de PE-actualiteiten zich in beginsel beperken tot actualiteiten die niet ouder zijn dan één jaar wordt de inhoud voor het kalenderjaar 2015 herzien. De PE-commissie van het CDFD heeft hiervoor per Wft-module actuele onderwerpen beschreven. De commissie heeft zich hierbij mede gebaseerd op bijdrages uit de markt. Deze zijn in juni en juli geïnventariseerd. De terugkoppeling op de bijdragen staat vermeld in een terugkoppelingsdocument.

Na de marktconsultatie die eindigt op 5 september zal het CDFD uiterlijk op 20 september een advies uitbrengen aan het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën streeft er naar om op 1 oktober uiterlijk te laten weten of en in hoeverre het advies wordt overgenomen.

Dit geeft de marktpartijen vervolgens voldoende tijd voor het aanpassen van opleidingsstof en examentrainingen. Vanaf 1 januari 2015 worden de nieuwe actualiteiten in de examens opgenomen; niet alleen in PEplus-examens maar ook in reguliere Wft-examens.

Marktconsultatie

Het CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op de PE-actualiteiten 2015. Reacties op het consultatiedocument kunnen worden verzonden aan info@cdfd.nl. De termijn sluit op vrijdag 5 september 2014.

Download hieronder de bijbehorende documentatie:

Publicatie datum: 19 augustus 2014
Meer nieuws