Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Brief aan informateurs over gevolgen van plannen verhoging assurantiebelasting

Aan de leden van VNAB

Naar aanleiding van de deze week bekend geworden plannen van de te vormen coalitie tot verhoging van de assurantiebelasting naar 21% heeft VNAB een brief geschreven aan de informateurs.

In deze brief wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de praktische gevolgen van de voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting voor zowel de op de coassurantiemarkt actieve makelaars en verzekeraars als hun klanten: MKB- en industriële ondernemingen.

VNAB heeft aangegeven te begrijpen, dat om een gezonde begroting te realiseren, forse, ingrijpende en veelal vervelende maatregelen nodig zijn maar acht het niet logisch, dat die maatregelen onder meer bestaan uit een aanpassing van het tarief voor de assurantiebelasting met meer dan 100%. “Europees gezien zal Nederland daarmee een van de hoogste tarieven gaan hebben.”

VNAB heeft aangegeven van mening te zijn, dat in deze tijden, waarin het bedrijfsleven in zwaar weer verkeert en het aantal faillissementen ongekend hoog is, een dergelijke verhoging onverantwoord is; het zal de economie juist schaden. Door de forse verhoging zullen vele bedrijven (verder) in de problemen komen. Mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn dat ondernemingen uit kostenoverwegingen bepaalde risico’s niet langer verzekeren, dan wel de polis dekkingen beperken of hun eigen risico’s verhogen.

Voorts is aangegeven, dat er volgens VNAB rekening mee moet worden gehouden dat internationaal opererende bedrijven zullen zoeken naar beter betaalbare oplossingen in het buitenland. Per saldo zal dit alles kunnen leiden tot afname van het premievolume in Nederland, hetgeen in relatie met de gedane voorstellen zal betekenen, dat het aan extra belastinginkomsten geprognosticeerde bedrag niet zal worden gerealiseerd.

Verder merkt VNAB op dat schadeverzekeringen niet als ‘luxe producten’ beschouwd moeten worden, maar als broodnodige voorziening ter bescherming van de risico’s die bedrijven en particulieren lopen. Daar waar in de brief van de informateurs aan de Tweede Kamer een vergelijking wordt gemaakt met het BTW-tarief, zou het AB-tarief verlaagd moeten worden naar 6%, zoals ook in het verleden het geval was.

Last but not least is bij de informateurs aandacht gevraagd voor tijdige en degelijke voorziening voor wat betreft het overgangsrecht bij een tariefaanpassing.

U vindt een kopie van de betreffende brief hier.

Publicatie datum: 5 oktober 2012
Meer nieuws