Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Bouw- en infrawereld van diverse kanten belicht tijdens VNAB Event

De dynamische, volop in beweging zijnde bouw- en infrawereld stond centraal tijdens het VNAB Event, dat de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt op woensdag 16 april jl. organiseerde met als titel ‘Technische Verzekeringen: Dynamiek in techniek’. Het Event vond plaats in Hotel nhow, gevestigd in het eind vorig jaar gereed gekomen spraakmakende kantoren- en appartementencomplex ‘De Rotterdam’ van Rem Koolhaas op ‘De Kop van Zuid’ (ook wel het Manhattan aan de Maas genoemd). Projectontwikkelaar Jos Melchers ging uitgebreid in op dit vernuftige bouwwerk. De 220 aanwezige, vooral uit de technische verzekeringsbranche afkomstige co-assurantieprofessionals, kregen een afwisselend, boeiend en interessant programma voorgeschoteld waarbij de ontwikkelingen in de bouw- en infrasector van diverse zijden werden belicht door hoogleraar De Ridder en Maxime Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland. Brand, Vilijn en Van der Weck gaven een uiteenzetting en pleidooi voor toepassing van het Schadeproces coassurantie Technische Verzekeringen.

Een verslag van het drukbezochte Event treft u hieronder aan.

Voor een foto-impressie klik hier.

Jos Melchers, als Managing Director bij projectontwikkelaar MAB Development Nederland BV betrokken bij de bouw van ‘De Rotterdam’, gaf inzicht in de totstandkoming en realisatie van dit unieke, 150 meter hoge en 44 verdiepingen tellende bouwproject, waarvan de bouw vier jaar (en 6,4 miljoen manuren) in beslag heeft genomen. De Rotterdam bestaat uit drie aaneengeschakelde torens bestemd voor kantoren, horeca en woningen en staat op een terrein dat zo groot is als een voetbalveld. Melchers stond ook stil bij de specifieke (boven- en ondergrondse) risico’s van het project, het gevoerde riskmanagementbeleid en de (prettige en constructieve) samenwerking met de verzekeringsbranche.

Voormalig minister drs. Maxime Verhagen gaf in zijn huidige functie als voorzitter van Bouwend Nederland zijn visie over de ontwikkelingen en vooruitzichten voor de bouw- en infrasector. “Hoewel na vijf jaar ellende het einde van de crisis in zicht lijkt en de eerste tekenen van herstel zich aandienen, zijn we er nog niet”, benadrukte Verhagen. “Nederland is nog lang niet af. Zowel het kabinet, het ministerie, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties als woningcorporaties moeten zich realiseren dat er nog grote achterstanden zijn in de woningbouw en verduurzaming van bestaande gebouwen, in onderhoud en de aanleg van infra. Daarin moet meer worden geïnvesteerd. Bovendien moeten de bouwleges en de grondprijzen worden verlaagd”, aldus de voorzitter van Bouwend Nederland, volgens wie bouwbedrijven meer als ondernemer moeten gaan opereren en zij in de transitie van aanbod- naar vraaggestuurd bouwen de klant nog meer centraal moeten stellen.

Verhagen zei op zich tevreden te zijn over de samenwerking met de verzekeringsbranche. “Binnen de co-assurantiemarkt zien we dat het aanbod, in de vorm van maatwerkproducten, steeds beter aansluit bij het dagelijkse bouwproces. Het kan natuurlijk altijd beter. Verzekeraars hebben nog wel eens de neiging om te gaan voor ‘de krenten in de pap’. Zij verzekeren de aantrekkelijke risico’s wel, maar als de resultaten wat tegenvallen trekt men zich terug of worden de voorwaarden ingeperkt. Dat helpt niet. Continuïteit in het aanbod wel. Een goed pakket aan verzekeringen is essentieel om de bedrijfscontinuïteit van bedrijven in de bouw- en infrasector te kunnen waarborgen. Kennis van onze branche en het bouwproces is essentieel. Blijf daarin investeren, als verzekeraars en makelaars, want advies en begeleiding moet komen van specialisten en niet van generalisten”, aldus Verhagen, die ook op het terrein van de financiering van bouwprojecten een rol ziet weggelegd voor de verzekeringsbranche. “Nu draagt u bij PPS-projecten al risico. Dat zou u natuurlijk kunnen uitbouwen, net als de pensioenfondsen. Pak die rol op als institutioneel belegger. Ik ben ervan overtuigd dat dit kansen biedt voor een heel fatsoenlijk rendement in de toekomst.”

In een onderhoudende en humorvolle presentatie liet prof. dr. ir. Hennes de Ridder, hoogleraar Methodisch en Integraal Ontwerpen op de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappenvan de Technische Universiteit Delft, een kritisch geluid horen over de kwaliteit van de bouw in Nederland. “Dat komt door de handelwijze van opdrachtgevers, die de bouwondernemer voorschrijft wat en hoe er gebouwd moet worden en doordat de bouwbedrijven financieel tegen elkaar worden uitgespeeld om de kostprijs zoveel mogelijk te drukken. Het is dan niet vreemd dat de winnende aannemer vervolgens op de kwaliteit bezuinigt om toch nog zoveel mogelijk rendement uit het project te halen.”

Volgens de hoogleraar moet er een verandering van structuur en cultuur komen. “De bouw moet niet langer elk project als uniek zien en ophouden in processen te denken maar meer in producten, net als in de industrie.” Hij maakte de vergelijking met de automobielbranche. “Volkswagen heeft 43 verschillende modellen, maar die komen allemaal van één band en worden allemaal gemaakt van een en dezelfde bouwdoos. Datzelfde geldt voor bouwwerken als huizen, kantoorgebouwen en ‘kunstwerken’ (bruggen, viaducten, tunnels etc.). Ook die zijn in wezen in de basis bijna allemaal hetzelfde en zou je niet elke keer opnieuw hoeven te ontwerpen. Daarom pleit ik ook voor industrieel bouwen en voor ‘legolisering’, het meer productiematig in onderdelen bouwen. Naar mijn mening kan 80% van alle bouwwerken industrieel, meer standaard worden gebouwd, waarbij het kwaliteitstoezicht niet zoals nu per project maar bij de bouwonderneming kan plaatsvinden. Het is met een factor vier goedkoper en een factor twee beter, zowel qua bouw-, constructie- als brandveiligheid”, aldus de Ridder, die de verzekeringsbranche adviseerde bij het ministerie van Wonen en Rijksdienst aan de bel te trekken dat de huidige manier van bouwen niet langer kan en dat het veel beter, goedkoper en veiliger kan en moet.

Tijdens het VNAB Event belichtten verzekeraar Michel Vilijn, makelaar Jan van der Weck en schade-expert Klaas Brand het hoe en waarom van het per 1 maart jl. van kracht geworden schaderegelingsdocument ‘ Schadeproces coassurantie Technische Verzekeringen’. Geïnterviewd door dagvoorzitter Tom van ’t Hek gaven zij aan dat door het vaststellen van zowel een aantal processtappen, de taken per uitvoerende partij en een maximale doorlooptijd het schadeproces niet alleen transparanter wordt, maar ook kan worden versneld tot maximaal 80 dagen. “De uitdaging is dat het schaderegelingsdocument door alle bij de schaderegeling betrokken partijen een vanzelfsprekendheid wordt en de klant daadwerkelijk gaat merken dat ook de afwikkeling van grote en anderszins complexe schades wordt versneld”, aldus de drie.

Publicatie datum: 18 april 2014
Meer nieuws