Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Basisschoolleerlingen maken kennis met de wereld van de verzekeraars

Tijdens de week van het geld, 9 t/m 13 maart 2015, maken kinderen kennis met de wereld van de verzekeraar. Bedrijven en organisaties uit de financiële sector hebben de gelegenheid om een gastles te verzorgen voor basisschoolleerlingen. Het is belangrijk dat kinderen al jong leren met geld en risico’s om te gaan. De Week van het geld biedt hiervoor de gelegenheid en wordt georganiseerd door het platform: Wijzer in geldzaken. Het is nog mogelijk om een gastles te verzorgen!

Financiële educatie is belangrijk. Niet alleen leren omgaan met geld behoort hiertoe, maar ook leren omgaan met risico’s en de financiële gevolgen ervan. Met het geven van een gastles leren de basisschoolleerlingen op een leuke manier om te gaan met deze onderwerpen. De VNAB brengt haar leden graag op de hoogte van dit initiatief. Heeft u interesse om ook een gastles te verzorgen, of wilt u meer informatie? Kijk dan hier.

Platform Wijzer in geldzaken

Hét platform waarin partners hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Dat is de missie van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën. De Stichting Assurantiebeurs Amsterdam, verbonden aan de VNAB, ondersteunt het platform financieel als donateur. De grondleggers van Wijzer in geldzaken zijn Adfiz, AFM, Consumentenbond, DNB, overheid, NIBUD, Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie, Universiteit van Tilburg en het Verbond van Verzekeraars.

Publicatie datum: 3 februari 2015
Meer nieuws