Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Aan de grond lopen van schepen meest voorkomende schadeoorzaak

Zeventig procent van de schadeclaims binnen de industriële verzekeringsbranche ontstaan door tien schadeoorzaken. Het aan de grond lopen van schepen is de voornaamste oorzaak van alle claims. Dat blijkt uit een nieuw rapport van verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) genaamd ‘Global Claims Review 2014’. In het rapport worden de meest voorkomende schadeoorzaken en opkomende trends van 11.000 grote (€100.000 of meer) bedrijfsmatige schadegevallen geïdentificeerd.

Uit de 11.000 grote bedrijfsmatige schadegevallen die zich tussen 2009 en 2013 hebben voorgedaan in 148 landen komt de volgende top tien van schadeoorzaken naar voren.

  1. Aan de grond lopen (van schepen)
  2. Brand
  3. Vliegtuigongeval
  4. Aardbeving
  5. Storm
  6. Letselschade
  7. Overstroming
  8. Beroepsaansprakelijkheid
  9. Gebrekkig product
  10. Machinebreuk

In totaal analyseerde Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) 11.427 claims in 148 verschillende landen tussen 2009 en 2013. De totale waarde van de claims bedraagt €21,5 miljard wat een gemiddelde van €1,9 miljoen betekent. Voor 2014 is tot nu toe 80% van de grote schades een gevolg van luchtvaartongevallen of brand. Deze brand schades zijn met name veroorzaakt in de energiesector met als grootste schade een brand in een raffinaderij in Siberië voor ongeveer 800 miljoen dollar.

Grote verliezen olie- en gassector

In het rapport worden de grote verliezen binnen de olie- en gassector bevestigd. De hoogste gemiddelde schadelast (€20,8 miljoen) is hier tien keer meer dan de gemiddelde algemene schadelast van €1,9 miljoen.

Schadebehandeling uitdagender door nieuwe risico’s

Volgens AGCS zijn de ontwikkelingen op het gebied van o.a. technologie, klimaatverandering, en juridische en toezichthoudende status quo van grote invloed. Door deze nieuwe risico’s wordt de schadebehandeling meer en meer uitdagend, zo meldt de verzekeraar. Op het gebied van brand en aansprakelijkheid zullen vooral bedrijfsonderbreking, verhoogde dreiging van cyberrisico’s, toenemende blootstelling aan natuurrampen en klimaatverandering de voornaamste trends zijn.

Het rapport ‘Global Claims Review 2014’ van Allianz Global Corporate & Specialty vindt u hier.

Publicatie datum: 10 september 2014
Meer nieuws