Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB Visie event - Aansprakelijkheid

In navolging van de in september verschenen VNAB Visie organiseerde de VNAB dinsdag 1 oktober het VNAB Visie event - Aansprakelijkheid.

De eerste spreker tijdens deze middag was Tom Postmes (Rijksuniversiteit Groningen), hij is wetenschappelijk directeur van Kennisplatform leefbaar en kansrijk Groningen (www.kennisplatformleefbaar.nl) dat de maatschappelijke impact van bodembeweging in kaart brengt. De lezing gaf een overzicht van de stand van kennis over de primaire gevolgen van schade voor bewoners en de secundaire gevolgen voor de volksgezondheid. Aan het einde van de presentatie was er een korte reflectie op twee vragen die nu actueel zijn en die de komende jaren nog vaak gesteld zullen worden: waardoor heeft het risicomanagement gefaald? En wat is, nu de risico's evident zijn, de beste manier om ermee om te gaan?

Daarna was het podium voor Adri van der Waart van Arcadis. Sinds 2010 draagt hij als Corporate Insurance Manager de verantwoordelijkheid voor de verzekeringen van Arcadis wereldwijd. Adri is ook voorzitter van het NARIM-bestuur. Tijdens zijn presentatie met de titel ‘Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren’ ging hij in op verschillende vormen van aansprakelikheid waar hij in zijn dagelijkse werkpraktijk mee te maken krijgt. Met alle kwinkslagen die daar stil bij horen...

Na de pauze werd de laatste presentatie van de middag verzorgd door Margot Ribberink. De oud-weervrouw van o.a. RTL4 is sinds 1 januari 2019 na 28 jaar gestopt met de dagelijkse weerberichten om zich volledig toe te leggen op weer, klimaat en duurzaamheid. In haar presentatie ging ze in op de veranderingen in het klimaat en de (duurzaamheids)acties die ieder individu kan nemen om deze negatieve veranderingen af te remmen.

Na afsluiting door dagvoorzitter Tom van ’t Hek en Wim Span konden de deelnemers napraten tijdens de afsluitende borrel.

Publicatie datum: 2 oktober 2019
Meer nieuws