Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Tweede editie Introductie Coassurantie Brand succesvol afgesloten

Na een geslaagde eerste editie in 2016, ging op 1 februari 2017 de tweede editie van de Introductie Coassurantie van start in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Nu, ongeveer vier maanden later is de tweede editie succesvol afgesloten. De Introductie Coassurantie is ontwikkeld op initiatief van Cobra1998, gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS) en in samenwerking met de VNAB. De Introductie Coassurantie heeft als doel nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden van de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen.

Aanleiding voor het organiseren van de Introductie Coassurantie is dat de bestuursleden van Cobra1998 constateerden dat nieuwkomers binnen de brandsector regelmatig onvoldoende kennis paraat hebben van de coassurantiemarkt, terwijl het ontbreekt aan een laagdrempelige manier om snel kennis te maken met de markt. Met de ‘Introductie Coassurantie Brand’ is er nu een mooi programma die dit aanbiedt aan (nieuwe) professionals binnen de brandsector.

Afsluitende borrel
Op 21 juni vond de afsluitende borrel plaats waarbij de deelnemers een certificaat van deelname in ontvangst namen en waarbij meteen geëvalueerd werd. De deelnemers gaven met name aan het leerzaam te vinden een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij de verschillende partijen werkzaam binnen de coassurantiemarkt. Daarnaast vonden ze het nuttig een netwerk op te kunnen bouwen onder de deelnemers. De gemiddelde beoordeling van een 8,1 ligt dit jaar iets hoger dan de 7,8 van vorig jaar. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten aangegeven waar de organiserende partijen mee aan de slag zullen gaan tijdens de organisatie van een volgende editie, die naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2018 plaats zal vinden.

Programma
De Introductie is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB. In het programma zijn meerdere partijen betrokken, allen actief binnen de coassurantiemarkt. Tijdens zeven bijeenkomsten worden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur. De VNAB bedankt Martina Smit, Rudolf van der Werff en alle deelnemers en sprekers voor hun enthousiaste inzet.
Publicatie datum: 22 juni 2017
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum