Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Succesrijk eerste VNAB college: De waarde van informatie

Op donderdag 27 juni organiseerde de VNAB in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit van Amsterdam (UVA) het allereerste VNAB college 'De waarde van informatie: wat mogen, willen en kunnen we weten?' in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.

Ruim 80 deelnemers werden deze middag meegenomen in de wereld van data en de waarde van informatie.
De sprekers prof.mr. Mop van Tiggele (EUR), prof.dr. Arjen Ronner (UvA) en prof.dr.ir. Michel Vellekoop (UvA) schenen hun licht op de vragen wat mogen, willen en kunnen we eigenlijk weten.

De eerste spreker, prof.mr. Mop van Tiggele, verkende in haar presentatie de juridisch-inhoudelijke grenzen van het toelaatbare: speelt discriminatie een rol als je postcode gerelateerde informatie (tot op letterniveau) toelaat in de beoordeling van risico’s? Is uit de verfijning van informatie voordeel te halen, maar ook: brengt het voor de verzekeraar (zorg)plichten met zich mee? Het is een lastig dossier, zeker wanneer daarbij bedacht wordt dat de ultieme waarheid, het (werkelijk bestaande) verschil in risicofactoren tussen man en vrouw, geen rol (meer) mag spelen. 

Daarna was het woord aan prof.dr. Arjen Ronner, hij presenteerde indrukken uit gesprekken met klanten over hoe schadegegevens gebruikt worden om een idee te krijgen van de omvang van een risico. Vaak wordt een periode van ca. 5 jaren gebruikt om een schadeberekening uit te voeren. Waarom is dat genoeg of niet? Wat verandert er voor klanten op verzekeringsgebied als de beschikbare hoeveelheid gegevens toeneemt? De gepresenteerde indrukken van de klant gaven een helder beeld. 

Na een korte pauze kwam de laatste presentatie van prof.dr.ir. Michel Vellekoop aan bod. Hij ging in op de revolutie die gaande is rondom technieken die gebruikt worden om grote hoeveelheden data te analyseren. Verzekeraars zijn aan het inventariseren in hoeverre deze technieken ingezet kunnen worden om de huidige methoden en processen te verbeteren. In veel gevallen worden bestaande modellen gevoed met meer gegevens, maar er zijn ook voorbeelden waar andere gegevens gebruikt worden of gegevens op een andere manier gebruikt worden. Tijdens de presentatie werden sprekende voorbeelden genoemd en ook het toekomstperspectief kwam aan bod.

Wim Span sloot de middag af, waarna men onder het genot van een drankje nog met elkaar kon napraten over deze boeiende presentaties.

De VNAB kijkt terug op een succesrijke eerste editie van het VNAB college en zal naar aanleiding van de evaluatie van de deelnemers kijken naar een tweede editie. 

Publicatie datum: 28 juni 2019
Meer nieuws