Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Introductie Coassurantie Brand & Transport succesvol afgesloten

Na twee geslaagde edities in 2016 en 2017, ging op 14 februari 2018 de derde editie van de Introductie Coassurantie Brand van start in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Drie weken later volgde de allereerste editie voor de transportsector. Nu, ongeveer vier maanden later, zijn beide edities succesvol afgesloten.

De Introductie Coassurantie Brand is ontwikkeld op initiatief van Cobra1998, gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS) en in samenwerking met de VNAB. De Introductie Coassurantie heeft als doel nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden van de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Na twee succesvolle edities voor de brandsector heeft de VNAB dit jaar een transport editie toegevoegd.

De Introductie Coassurantie Brand is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB. In de programma's zijn meerdere partijen betrokken, allen actief binnen de coassurantiemarkt. Tijdens zeven bijeenkomsten werden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur. De VNAB bedankt Martina Smit, Rudolf van der Werff en alle deelnemers en sprekers voor hun enthousiaste inzet.

Certificaten

Gisteren vond de afsluitende borrel plaats waarbij de deelnemers van beide edities een certificaat van deelname in ontvangst namen en waarbij meteen geëvalueerd werd. De deelnemers gaven met name aan het leerzaam te vinden een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij de verschillende partijen werkzaam binnen de coassurantiemarkt. Daarnaast vonden ze het nuttig een netwerk op te kunnen bouwen onder de deelnemers. Beide edities ontvingen een gemiddelde beoordeling van 8. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten aangegeven waar de organiserende partijen mee aan de slag zullen gaan tijdens de organisatie van de volgende edities, die naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2019 plaats zullen vinden.

Publicatie datum: 14 juni 2018
Meer nieuws