Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Eerste editie Introductie Coassurantie branche brand succesvol afgerond

Op initiatief van Cobra1998 en gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS), is in samenwerking met de VNAB de Introductie Coassurantie Brand ontwikkeld. De Introductie Coassurantie heeft het doel om nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Op 20 april ging de eerste editie van de Introductie Coassurantie van start in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Nu, ongeveer vier maanden later is deze eerste editie succesvol afgesloten.

Aanleiding voor het organiseren van de Introductie Coassurantie is dat de bestuursleden van Cobra1998 constateerden dat nieuwkomers binnen de brandsector regelmatig onvoldoende kennis paraat hebben van de coassurantiemarkt, terwijl het ontbreekt aan een laagdrempelige manier om snel kennis te maken met de markt. Met de ‘Introductie Coassurantie Brand’ is er nu een mooi programma die dit aanbiedt aan (nieuwe) professionals binnen de brandsector.

Afsluitende borrel

Op 31 augustus vond de afsluitende borrel plaats waarbij de deelnemers een certificaat van deelname in ontvangst namen en waarbij meteen geëvalueerd werd. De deelnemers gaven met name aan het leerzaam te vinden een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij de verschillende partijen werkzaam op de coassurantiemarkt. Het nuttig te vinden dat zij een netwerk op konden bouwen onder de deelnemers en zij gaven aan dat de Introductie laagdrempelig genoeg was voor iedereen. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten aangegeven waar de organiserende partijen mee aan de slag zullen gaan.

Vervolg

Na een goede beoordeling van de deelnemers van de Introductie Coassurantie is de VNAB voornemens een vervolg te geven aan de Introductie in 2017. Indien het animo groot blijft zal het zelfs een vast programma worden welke meerdere keren per jaar gegeven kan worden. Daarnaast zal de VNAB onderzoeken of er ook binnen andere branches interesse is in een dergelijk initiatief.

Programma

De Introductie is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB. In het programma zijn meerdere partijen betrokken, allen actief op de coassurantiemarkt. Tijdens 7 bijeenkomsten worden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur.

Publicatie datum: 1 september 2016
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum