Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Lunch & Learn - Varia: Product recall

19 februari 2018- 12:00 uur19 februari 2018- 13:30 uurVNAB Kennis- en ontmoetingscentrum
‘Product recall’ blijft de gemoederen bezig houden. Door verderstrekkende bevoegdheden van toezichthouders, complexere voedselketens en productieprocessen, steeds strengere veiligheidsnormen en de consument die steeds kritischer wordt, blijft het aantal product recalls toenemen. In deze Lunch & Learn behandelen Johan Broeders, Casualty Manager Benelux bij Chubb en Willeke van Spanje, advocaat bij Van Traa, verschillende aspecten in dit kader. Aan de orde komen het Europees regelgevend kader op het gebied van (met name) voedselveiligheid, de vraag wanneer er tot een product recall moet worden overgegaan, het spanningsveld dat kan ontstaan tussen de verschillende belangen van verzekerde, verzekeraar en toezichthouder en de verzekerbaarheid.’ 

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam)

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam)Vertrek adres
Versturen