Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Lunch & Learn - Varia: Beroepsaansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar

22 januari 2018- 12:00 uur22 januari 2018- 13:30 uurVNAB Kennis- en ontmoetingscentrum
Daan Baas en Lieke Verlinden (advocaten bij Dirkzwager) zullen in deze Lunch & Learn beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren bespreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advocaten, notarissen en tussenpersonen. Hierbij zal o.a. worden ingegaan op de invulling van de norm in jurisprudentie (met een actuele stand van zaken), de klachtplicht, etc. Meer specifiek zullen Daan en Lieke ingaan op de persoonlijke aansprakelijkheid, o.a. naar aanleiding van het HR-arrest van 18 september 2015.

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam)

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam)Vertrek adres
Versturen