Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Lunch & Learn - Engineering: Invoering Wet kwaliteitsborging bouw: wat betekent dit voor CAR, VGV en in de praktijk?

24 januari 2022- 12:00 uur24 januari 2022- 13:00 uurOnlineVoeg toe aan uw agenda
Op 1 juli 2022 is het dan eindelijk zover. De Wet kwaliteitsborging bouw treedt in werking. De Wet kwaliteitsborging moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. Door het verbeteren van die positie zijn deze opdrachtgevers beter in staat hun belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te behartigen.

In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften.

Wettelijk wordt dit alles vastgelegd in het publiek- en privaatrecht. Publiekrecht stelt de regels t.a.v. vergunning procedures en privaatrecht regelt de verhouding tussen de betrokken partijen. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de door de markt gehanteerde CAR en de VGV voorwaarden.

Tijdens deze Lunch & Learn gaan Teun Winters (Allianz en Technische commissie Engineering), Freek Schipper en Wim Hoppenbrouwers (BouwQ) in op de raakvlakken van de Wet kwaliteitsborging met de CAR en de VGV verzekeringen. Verder geven zij ook een korte kijk op een pilot project waar op basis van de nieuwe systematiek met een onafhankelijke kwaliteitsborger gewerkt wordt.
Zoewé RozenbladCoördinator events & communicatie+31 (0)10 253 20 06z.rozenblad@vnab.nlLinkedIn
Aanmelden