Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Lunch & Learn - Brand: Omgaan met risicoverzwaring

5 februari 2018- 12:00 uur5 februari 2018- 13:30 uurVNAB Kennis- en ontmoetingscentrum
Niet zelden veranderen tijdens de looptijd van een verzekering de omstandigheden zoals die waren bij het aangaan van die verzekering. Wat zijn daarvan de consequenties en hoe kunnen verzekeraars, zeker daar waar het gaat om een risicoverzwaring, zich daartegen wapenen? Daarbij zal worden ingegaan op recente jurisprudentie ter zake door V&A Advocaten.

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam)

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam)Vertrek adres
Versturen
V&A Advocaten B.V.Website
Aanmelden