Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Bijeenkomst 'Hoe veilig is onze bebouwde omgeving?'

17 januari 2019- 13:30 uur17 januari 2019- 16:30 uurVerbond van Verzekeraars
Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars, makelaars en experts.
Deelnamekosten: deelname voor leden is gratis. Deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 69,- (vrij van BTW).

Instortende garages en bruggen. Recent werden we er een paar keer mee geconfronteerd, met vaak rampzalige gevolgen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verschillende aspecten van dit thema. Exclusief voor verzekeraars, makelaars en experts.

De ingestorte parkeergarage in Eindhoven, de ramp met de verkeersbrug in Genua. Waarschijnlijk staan ze je nog goed voor de geest. En het zijn geen op zichzelf staande incidenten. Alle reden voor een special bijeenkomst over dit thema. ‘Hoe veilig is onze bebouwde omgeving nou eigenlijk?’

Deskundige inleiders staan onder meer stil bij de Bouwregelgeving in Nederland, de plaats van de hedendaagse constructeur in het bouwproces en de wereld van het private bouwtoezicht.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens de bijeenkomst worden de ontwikkelingen in de steeds ingewikkeldere bouwregelgeving geschetst en wordt toegelicht hoe privaat kwaliteitstoezicht in de praktijk werkt en wat de positie is van de constructeur in dit proces.

De themamiddag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

De Werkgroep Kennis van het platform Technische Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars nodigt geïnteresseerde verzekeraars, makelaars en experts van harte uit voor deze kennisbijeenkomst.

Kom over de brug en meld u nu aan!

Doelgroep
Deelname is vooral interessant voor verzekeraars, makelaars en schade-experts actief in Technische verzekeringen en Aansprakelijkheidsverzekeringen.

Verbond van Verzekeraars (Bordewijklaan 2, Den Haag)

Verbond van Verzekeraars (Bordewijklaan 2, Den Haag)Vertrek adres
Versturen
Verbond van VerzekeraarsWebsite
Aanmelden